Personlig profil

Forskningsprofil

Mine primære forskningsinteresser er tidligere anbragte unge, anbringelser, unge i udsatte positioner samt hverdags- og risikoliv. Jeg har skrevet en ph.d.-afhandling om unge, der har været anbragt uden for hjemmet og deres fortællinger om fortiden, nutiden og deres forventninger til fremtiden. Afhandlingen er baseret på en kvalitativ forløbsundersøgelse, hvor jeg fulgte otte unge gennem en periode på to år. Herudover har jeg interesse i forskningsetik, og jeg har desuden foretaget undersøgelser af efterværn, oplevelser af indsatser til unge i hjemløshed samt forebyggende foranstaltninger til børn, unge og familier. Jeg har gennem mange år været en del af det internationale forskningsnetværk 'International Research Network on Transitions to Adulthood from Care' (INTRAC).

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d.

Dimissionsdato: 8 maj 2017

Sociologi, Kandidat

Dimissionsdato: 31 okt. 2005

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.