Personlig profil

Forskningsprofil

Som adjunkt i psykologi interesserer jeg mig for almenmenneskelige fænomener så som sorg, lykke, kærlighed og håb. Min ph.d.-afhandling (Relationality and Finitude: A Social Ontology of Grief) omhandlede sorgens eksistentielle og etiske aspekter, og i mit nuværende forskningsprojekt (Emotions of Climate Activism), undersøger jeg håbets relationelle betyding hos unge klimaaktivister.

Undervisningsprofil

Bachelor: Underviser og vejleder på 1. og 2. semester på psykologiuddannelsen i Problembaseret læring (PBL) og Videregående Personligheds- og Socialpsykologi.
Vejleder bacheloropgaver.

Kandidat: Fagkoordinator og underviser på valgfagene: Sorgens Kultur og Kærlighedens Psykologi på 9. semester.
Vejleder 9. semester-projekter og specialer. 
Underviser i klimapsykologi på 8. semester. 

PhD: Fagkoordinator for ph.d.-kursene: Suffering in Contemporary Society og Humanism in the Twenty-first Century. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Relationalitet og endelighed: Sorgens sociale ontologi

1 apr. 201831 mar. 2021

Dimissionsdato: 24 aug. 2021

Psykologi, Cand.psych., Kærlighedskriser: En eksistenspsykologisk undersøgelse om forholdet mellem kærlighed og subjektivitet

20132018

Dimissionsdato: 31 mar. 2018

Filosofi, Cand.mag., Døden og den Anden: Endelighedens etik hos Kierkegaard, Heidegger and Derrida

20072013

Dimissionsdato: 30 jun. 2013

Emneord

  • Psykologi
  • Grief
  • Death
  • Love
  • Happiness
  • Qualitative methods
  • Filosofi
  • Existential Phenomenology
  • Critical Theory

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.