Personlig profil

Emneord

 • Arbejde og Arbejdsmarked
 • Arbejdsmarkedets kønsopdeling
 • Køn og ledelse
 • Ligeløn
 • Ligestilling og fagbevægelse
 • Seksuel chikane
 • Politik og Administration
 • Barsels- og forældreorlov
 • Danmark og EU
 • Den danske velfærdsfærdsstat og europæiseringen
 • Familiestrukturer og familiepolitik i Vsteuropa
 • Køn, politik og dagsordensmagt
 • Ligestillingspolitik i skandinavien
 • Sociologi og Sociale forhold
 • Familisetrukturer og familiepolitik i Vesteuropa
 • Intersektionalitet og velfærdsregimer
 • Velfærdsstat
 • nordisk velfærdsstat

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.