Personlig profil

Administrativ profil

  • Sekretær på projekterne Læringsledelse - dagtilbud, Kolding Kommune og Lederudvikling i Københavns Kommune (LSP)
  • Sekretær på tidsskrifterne Journal of Problem Based Learning in Higher Education (IAS PBL) og Akademisk Kvarter
  • Kontaktperson, Funding-databasen Research Professional
  • Adm. bistand som korrekturopgaver, opsætning og layout ifm. forskningsansøgninger