Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er forsker i højere og vidergående uddannelser med fokus på og ekspertise i kunstig intelligens. Mit primære fokus er på GenAI's samspil med læring. Jeg undersøger også de ønsker og forventninger, der driver implementeringen af AI på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. 

Jeg har desuden arbejdet med emnerne digital transformation (især konsekvenserne af Covid-19-pandemien), studerendes læring, organisatoriske forandringer på videregående uddannelser samt uddannelsespolitik (Danmark og Europa), studiereform, strategisk studieprogramdesign og andre aktuelle udviklinger inden for området. 

Et løbende fokuspunkt er forskning i politik og organisering af problembaseret læring (PBL).

I min forskning integrerer jeg praksisteori, aktivitetsteori, skandinavisk nyinstitutionalisme og poststrukturelle og neo-materielle epistemologier for at forstå højere uddannelse som en arena og del af bredere samfundsmæssige tendenser.

Metodologisk er jeg forankret i det empiriske og mixed methods-paradigme med en voksende interesse for diskursive og socio-materielle praksisser.

Jeg brænder for undervisning og læring, og mit engagement er blevet anerkendt med prisen som årets underviser af studienævnet for læring, it og organisation (LIO) i 2023.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Organizational Learning and Development, Certificate, Institut Denkmodell

apr. 2018jan. 2020

Dimissionsdato: 26 jan. 2020

Organisational Psychology, Dr., Deans in German Universities - Task Acceptance and Goal Commitment, TU Dortmund University

okt. 2005dec. 2008

Dimissionsdato: 9 apr. 2009

Psychology, Organisational and Clinical, Dipl. Psych., Eberhard Karls Universität Tübingen

19982003

Dimissionsdato: 30 jun. 2004

Eksterne ansættelser

Eksternt lektor i forskningsmanagement og forskningsledelse, Universität Oldenburg, Centre for Lifelong Learning

jun. 2022 → …

Emneord

  • Uddannelse
  • Ledelse og Organisation
  • Problembaseret Læring

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.