Personlig profil

Forskningsprofil

Annette Olesens primære forskningsområder er resocialiserende indsatser i og uden for fængsler, barriere i forbindelse med løsladelse og den uformelle straf domfældte møder efter endt afsoning, herunder gældsættelse i form af pålæggelse af straffesagsomkostninger. Hun forsker ligeledes i ’access to justice’ problematikker med et særligt fokus på frivillige organisationers og retshjælpsorganisationers udgående hjælpeinitiativer rettet mod udsatte grupper i samfundet. Et gennemgående tema i Annettes forskning er strafferetten, ’penal expansionism’ og hvordan strafferetlige elementer forgrener sig til andre retsområder.

Undervisningsområder: Fængselsforskning, desistance forskning, løsladelse og tværsektorielt myndighedssamarbejde, forebyggelse og resocialisering, retsbevidsthed og strafniveau, samfundsjuridisk metode, strafferettens årsager og virkninger

Specialiseringsområder: Kriminologi, Retssociologi

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.