Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg forsker og underviser i bæredygtigt forbrug. Mit fokus er primært på husstandes forbrug af energi til opvarmning og el, og jeg er særligt interesseret i, hvordan energivaner 'lagres', 'videregives' og 'ændres'. 

Min forskning undersøger blandt andet hvorfor husstande forbruger forskellige mængder af el og varme, for eksempel forklaret ud fra indkomstulighed. Derudover forsker jeg også i køb af 'smarte' teknologier og solcelleanlæg, samt hvorvidt husstande kan levere fleksibelt energiforbrug, hvor forbruget af el flyttes til andre tidspunkter for at mindske spidsbelastning, for eksempel tilskyndet af variable elpriser. 

Min forskning tager afsæt i sociologiske og samfundsvidenskabelige teorier om forbrug, herunder har jeg et særligt fokus på teorier om praksis (fx Bourdieu, Warde, Schatzki, Reckwitz, Lizardo og Shove). I min forskning benytter jeg en bred vifte af metoder og data, herunder spørgeskedata, registerdata og kvalitative interviews.  

Mit største bidrag til mit forskningsfelt er mine studier af, hvordan energivaner og praksisser skabes og fastholdes af sociale relationer og tidligere erfaringer (Hansen, 2018; Hansen & Jacobsen, 2020).

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Emneord

 • Sociologi og Sociale forhold
 • Forbrugeradfærd
 • Energi
 • Energiforbrug
 • varmeforbrug
 • Forbrugeradfærd
 • Miljø
 • Bæredygtig omstilling
 • Bæredygtig Udvikling
 • Forbrugeradfærd

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.