Personlig profil

Emneord

 • Industri og Produktion
 • Maskinkonstruktion
 • CAD/CAE
 • Computer baserede beregningsmetoder
 • FEM
 • Produkt Design og Optimering
 • Innovation
 • Strukturel design optimering
 • Produktudvikling
 • Kvalitative metoder
 • Risk Analysis
 • Maskinteknisk dokumentation
 • Risk Assessment

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler