Personlig profil

Emneord

  • Kultur og litteratur
  • USA
  • Beat Generation
  • Postmodernism
  • Medieforskning
  • Film, adaptation
  • Imagologi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler