Personlig profil

Forskningsprofil

Birgitte Andersen er lektor på BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet i København og leder forskningsgruppen Skimmelsvampe og Uønskede Stoffer.

Hun er civilingeniør i bioteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU og PhD i mykologi også fra DTU.  Birgitte forsker i byggematerialers sårbarhed overfor skimmelangreb ved høj fugtighed og ved vandskade. Hun har fokus på både genanvendte træbaserede materialer (fx papiruld, gipsplader og OSB) og de alternative organiske eller biogene byggematerialer (fx halm, hamp, ålegræs og hør) til tæt samarbejde med forskningsgruppen for Bygningsfysik.

Birgitte har mere end 30 års erfaring med de negative sider af skimmelvækst og toksinproduktion i fødevarer, landbrugsplanter og bygninger. Hun er ekspert i identifikation af skimmelvækst og skimmelarternes præferencer for forskellige byggematerialer - især de biogene materialer.

På BUILD forsker hun i forskellige metoder til at påvise skimmelvækst i bygninger og undersøger hvilke fugtkrav de enkelte skimmelarter har og hvilke byggematerialer de foretrækker. Derudover underviser hun på Master i Bygningsfysik ved BUILD i København, er gæsteforelæser på DTU og rådgiver på hjemmesiden skimmel.dk, der administreres af Lenette Aalling.

Endvidere har Birgitte udgivet en lang række fagfællebedømte artikler (60+) i internationale tidsskrifter om skimmelsvampe og deres toksiner i bygninger. Hun er fagfællebedømmer på en lang række internationale tidsskrifter og så er hun medforfatter på en af de mest brugte lærebøger om skimmelsvampe i fødevarer og indeklima (Food and Indoor Fungi. Samson RA, Houbraken J, Thrane U, Frisvad JC & Andersen B (2019). Westerdijk Fungal Biodiversity Institute).

Ph.d.-vejledning

Birgitte er PhD vejleder for Evangelia Loukou på projektet Udvikling og validering af metoder til at finde skjult skimmelsvampevækst.

Undervisningsprofil

Birgitte underviser på AAUs masteruddannelse i bygningsfysik og er gæsteforelæser på DTU.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 15 - Livet på land

Emneord

 • Miljø
 • Bygninger
 • Skimmelsvampe
 • Fugt
 • Vand
 • Indeklima
 • Biogene byggematerialer
 • Bæredygtig omstilling
 • Efterisolering
 • Genanvendte byggematerialer
 • Træ
 • Plantematerialer
 • Biobaserede byggematerialer
 • Skimmelvækst

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.