Personlig profil

Emneord

 • Sundhedsteknologi
 • Telehealth
 • Telerehabilitering
 • Telemedicin
 • Velfærdsteknologi
 • Sociale medier og samspil med fremtidens patienter
 • Motivation af fremtidens patient vha. ny teknologi
 • Gamification
 • Udvikling af nye service-, pleje-, behandlings- og rehabiliteringsmodeller vha. ny teknologi
 • Brugerdreven innovation
 • Effektvurderinger af ny teknologi
 • Kliniske studier med ny teknologi i en international kontekst

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.