Personlig profil

Forskningsprofil

Forskning inden for følger og konsekvenser ved forbigående blodprop i hjernen og stroke. Herunder hvordan udredning og diagnosticering foretages, hvilke symptomer patienterne oplever, hvordan det påvirker deres tilbagevenden til hverdagen og hvordan vi bedst hjælper patienterne under og efter deres udskrivelse.

Som praktiserende fysioterapeut inden for specialet prioriterer jeg højt, at forskningen er forankret i den kliniske praksis og fortages så tæt på patienterne og de sundhedsprofessionelle som muligt.

Administrativ profil

Bestyrelsesmedlem og kasserer i Dansk Stroke Selskab

Styregruppemedlem i Dansk Stroke Register (DanStroke), tidligere Dansk Apopleksiregister

Undervisningsprofil

Undervisning i neuroplasticitet for sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter Aalborg Universitetshospital

Undervisning i neurologi og neurologisk fysioterapi for fysioterapeutstuderende på University College Nordjylland (UCN)

Vejleder bachelorprojekt medicinstuderende, Aalborg Universitet

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi

sep. 2011jul. 2013

Professionsbachelor i Fysioterapi

1 feb. 20081 jul. 2011

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.