Personlig profil

Forskningsprofil

Mit forskningsmæssige fokus og interesse består af forsøg på at forstå sammenhænge mellem kommunikative og psykologiske processer, og mere specifikt som en forståelse af relationen mellem interpersonel kommunikation og socio-kulturel psykologi. Til det formål anvender jeg både filosofiske, psykologiske og kommunikationsteoretiske perspektiver og ofte med et empirisk eller, mere præcist, realistisk udgangspunkt i sociale episoder eller mikrosociologiske situationer.  Et særligt fokus for mig er udviklingen af den social-psykologiske og diskursteoretiske Positioneringsteori, og sammenhængen mellem tale og andre handlinger, normative og moralske ordner samt narrative strukturer, for at forstå sociale interaktioner.

Undervisningsprofil

Jeg underviser på mange forskellige kurser og moduler på instituttets kommunikations- og psykologiuddannelser (se mit undervisningsportfolio) og på forskellige områder indenfor social-, pædagogisk- og kulturpsykologi, over teknologi- og kommunikationsteoretiske forståelser til videnskabsteori. Jeg underviser og vejleder på både BA og MA niveau de samme steder, og har været med til at udvikle og bidrage til forskellige valgfag, herunder valgfaget Play and Event med fokus på kritisk design på uddannelsen Kunst og Teknologi, også på dette institut.

 

Administrativ profil

Ved siden af at koordinere forskellige moduler og semestre, har jeg siddet i Institutrådet (2020-2024) og i studienævnet for Kunst og Teknologi (2019-2020), og sidder pt. både i Studienævnet for kommunikationsuddannelserne (2024-2028), samt i fakultetets Akademiske Råd (2024-2028). Jeg er desuden en del af ledelsen af Center for Kulturpsykologi og har derudover taget en forskningslederuddannelse. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kursus i Forskningsledelse

20 maj 202122 jun. 2021

Dimissionsdato: 22 jun. 2021

Adjunktpædagogikum

1 nov. 20171 dec. 2018

Dimissionsdato: 19 mar. 2019

PhD, Essays on Experience and Economy, Aarhus University

20102013

Dimissionsdato: 16 dec. 2013

Cand.mag, Religionsvidenskab og Filosofi, Om Robert Brandoms sprogfilosofi, Aarhus University

Dimissionsdato: 1 jun. 2006

Eksterne ansættelser

Ekstern lektor, Institut for filosofi og idehistorie, Aarhus University

15 jan. 201515 jan. 2016

Ekstern lektor, DPU, pædagogisk filosofi, Aarhus University

15 jan. 201515 jan. 2016

Emneord

 • Psykologi
 • socialpsykologi
 • kulturpsykologi
 • positioneringsteori
 • Kommunikation og Informatik
 • interpersonel kommunikation
 • digital dannelse
 • kulturanalyse
 • Filosofi
 • analytisk filosofi
 • sprogfilosofi
 • ordinary language philosophy

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.