Personlig profil

Forskningsprofil

Har såvel kvantitativ som kvalitativ forskningserfaring. Har særlig interesse i psykosocial epidemiologi (stress, social støtte, sundhedskompetence, social ulighed, trivsel, skiftende arbejdstider mv) og klinisk epidemiologi i forhold til bl.a. arbejdsmarkedstilknytning. Har omfattende erfaring med registerforskning og har ansvaret for en autorisation på Danmarks Statistik. Erfaring med udvikling og validering af skalaer samt afholdelse af survey, bl.a. i relation til HLS19-projektet om måling af sundhedskompetence.

Deltager i M-POHL, et projekt under WHO-Europa, co-chair i arbejdsgruppe om kommunikativ sundhedskompetence

I forhold til kvalitative metoder har jeg arbejdet med interview, observation og tekstanalyse. Har været involveret i interventioner, særligt i relation til sundhedsvæsenet og evaluering heraf. Aktuelt projekter relateret til organisatorisk sundhedskompetence og om kommunikationen mellem sundhedspersonale og patienter.

Undervisningsprofil

Udvikling, planlægning og undervisning på bachelor, kandidat, postgraduat og PhD-niveau i kvantitative metoder (epidemiologi, statistik, skalavalidering, folkesundhedsvidenskab, datamanagement og -dokumentation samt sundhedsvæsenets organisation og regulering). 

Semesterplanlægning og modulansvarlig.

PBL-projektvejledning på bachelor og kandidatniveau. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Speciallæge i Samfundsmedicin

Dimissionsdato: 1 jun. 2005

PhD, Shift work and heart disease: epidemiological and risk factor aspects, Aarhus University

Dimissionsdato: 1 sep. 2000

Cand med, University of Copenhagen

Dimissionsdato: 28 jun. 1990

Eksterne ansættelser

Overlæge, epidemiolog, Aalborg Universitetshospital

Emneord

 • Medicin
 • samfundsmedicin
 • registerforskning
 • arbejdsmedicin
 • socialmedicin
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Public health
 • sociale netværk
 • social ulighed
 • Kvantitative metoder
 • epidemiologi
 • psykosociale faktorer
 • Sundhedskompetence
 • Matematik og Statistik
 • biostatistik

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.