Personlig profil

Forskningsprofil

Caroline er ph.d.-stipendiat med fokus på folkeretten og dennes forskellige underdiscipliner, herunder den internationale strafferet, internationale menneskerettigheder samt international miljøret. 

Hendes forskningsprojekt undersøger Romstatuttens muligheder og begrænsninger, når det kommer til retsforfølgelse af alvorlig miljøødelæggelse. Projektet udforsker desuden ændringsforslag til Romstatutten. 

 

Undervisningsprofil

Caroline er vejleder i fagene "Statsorganerne" og "EU-ret" på Juridisk Institut. Derudover fungerer hun som vejleder i forbindelse med både bachelorprojekter og kandidatspeciale.

Administrativ profil

Administrator, ELI Nordic Hub

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 14 - Livet i havet
 • Verdensmål 15 - Livet på land
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Jura, cand.jur., Criminal Liability under the Rome Statute for Deforestation of the Amazon

sep. 2020jun. 2022

Jura, ba.jur.

sep. 2016jun. 2019

Emneord

 • Jura
 • international criminal law
 • public international law
 • international human rights
 • international environmental law
 • the triple planetary crisis
 • ecocide
 • Rome Statute
 • ICC
 • Indigenous Peoples
 • Indigenous Knowledge
 • Rights of Nature
 • climate change
 • biodiversity loss
 • pollution

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler