Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er knyttet til forskningsgruppen CEDOMUS; Center for dokumentation og forskning i musikterapi, hvor jeg indgår i forskellige primært kvalitative projekter, der handler om hvordan musikterapi kan anvendes til gavn for mennesker med forskellige udfordringer - og i mange forskellige kontekster. Derudover er jeg tilknyttet den tværfaglige forskningsgruppe TEN; tid, eksistens og naturforbundethed. Her er fokus at undersøge, hvad det vil sige at føle sig forbundet med verden og naturen og at finde nye veje via gruppens forskellige faglige baggrunde til en bære- og væredygtig fremtid, med større omsorg for planeten inklusiv andre arter end mennesker.

Administrativ profil

Jeg er faglig koordinator af vores 2årige eftervidereuddannelse Musik, psykologi og sundhed, på Aalborg Universitet i København.

Undervisningsprofil

Jeg underviser på både bachelor, kandidat og ph.d. niveau, primært musikterapistuderende (siden 1998) og studerende ved Musik, psykologi og sundhed (siden 2012), særligt i terapeutiske fag samt supervision, hvor der er fokus på at den studerende udvikler sig fagpersonligt frem mod en nærværende, empatisk og etisk båret professionel identitet. Derudover underviser jeg andre faggrupper i emner som kontakt og tilknytning, mentalisering, det kreative ubevidste, musiklytning, musisk kommunikation m.v.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Emneord

 • Musikterapi
 • GIM: Guided Imagery and Music
 • Gruppeterapi
 • Resonans
 • Naturforbundethed
 • Øko-dannelse
 • Væredygtighed

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.