Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Local Government Studies, PhD, University of Birmingham

Eksterne ansættelser

Research Associate, Vienna University of Economics and Business

1 feb. 2024 → …

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.