Personlig profil

Eksterne ansættelser

Editor-in-Chief of the Journal of New Music Research, Taylor and Francis Group

12 maj 2022 → …

Emneord

  • Datalogi
  • Musik

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.