Personlig profil

Forskningsprofil

Ernst Jan de Place Hansen har en uddannelsesmæssig baggrund som civilingeniør (B) og ph.d. indenfor bygningsmaterialer og bygningsfysik fra DTU. Han har siden 2000 været ansat som seniorforsker på BUILD (tidl. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)), Aalborg Universitet, Campus København og har tidligere bl.a. været forskningsadjunkt på DTU.

Ernst har mange års erfaring med projektledelse for den myndighed, der er ansvarlig for byggelovgivningen i Danmark, for tiden Social- og Boligstyrelsen (SBST). Han har siden 2007 været fagredaktør på SBi-anvisning om bygningsreglementet og har ansvaret for at sikre, at denne er opdateret i forhold til gældende lovgivning. Ligeledes leder Ernst flere projekter i relation til udarbejdelse af et nyt grønlandsk bygningsreglement, som et centralt led i BUILDs rolle som leverandør af forskningsbaseret myndighedsrådgivning for Grønlands Selvstyre.

I perioden 2015-2020 var han projektkoordinator på RIBuild, et 37 mio. kr. stort EU-finansieret projekt med 10 partnere fra syv europæiske lande om indvendig efterisolering af historiske bygninger, hvor der bl.a. er udviklet guidelines for bygningsejere og rådgivere (www.ribuild.eu).

Ernst har fungeret som projektleder, holdt foredrag og publiceret SBi-anvisninger, rapporter og videnskabelige artikler indenfor bl.a. helhedsvurdering ved renovering, indvendig efterisolering, fugtforhold i bygninger, vinterbyggeri, svigt i byggeriet, levetider for materialer og konstruktioner, tagboliger, småhuse samt isoleringsmaterialer.

Administrativ profil

Sektionsleder for Sektionen for Byggeteknik, Processer & Indeklima (siden 2024).

Forskningsgruppeleder for Forskningsgruppen for Bygningsfysik og Konstruktioner (siden 2016).

Tillidsrepræsentant for ingeniører mv., BUILD, Campus København (2022-2024)

Undervisningsprofil

Ernst har en har en central rolle i BUILD’s mange kurser om bygningsreglementet ligesom han underviser og vejleder studerende på BUILD’s Master i Bygningsfysik.

Ph.d.-vejledning

Ernst var ph.d.-vejleder for Vasilis Soulios, der skrev om hydrofobering af indvendigt isolerede massive ydervægge af murværk (2018-2021). Han er og har tidligere været såvel vejleder, bedømmer og medlem af følgegruppe for ph.d.-studerende.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

ph.d., Byggematerialers frostbestandighed - modellering af kritiske vandmætningsgrader, Technical University of Denmark

Dimissionsdato: 31 okt. 1995

Emneord

 • Byggeri
 • fugtforhold
 • bygningsreglement
 • tagboliger
 • vinterbyggeri
 • byggeriets kvalitet
 • svigt i byggeriet
 • nøgletal for byggeri
 • levetider for materialer og konstruktioner
 • indvendig efterisolering
 • historiske bygninger
 • Grønland
 • isoleringsmaterialer
 • Energi
 • termiske forhold
 • energiforbrug
 • simuleringer
 • bygningsudformning

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.