Personlig profil

Emneord

  • Filosofi
  • æstetik
  • Medieforskning
  • Interaktive fortællestrukturer
  • digital kunst
  • Social networking
  • Kultur- og medieteori
  • Ny Mediekunst
  • Mediebevidsthed

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler