Personlig profil

Forskningsprofil

Pædagogisk Psykologi (uddannelses- og professionsforskning)
Universitetspædagogik, Problembaseret læring og Projektarbejde.

Empirisk og teoretisk uddannelsesforskning omkring studerendes studieforløb samt kandidaters tilegnelse af faglig habitus, med vægt på et dannelsesperspektiv. Et dannelsesworkshop-koncept er under udvikling. Se Feilberg (2014, 2015, 2017, 2019), Szulevicz og Feilberg (2018).

Anvendt psykologi og Professionsforskning inden for menneskefagsprofessionerne. Idealet for professionsudøvelse er opbygningen af en kvalitativt-forstående iagttagelses- og undersøgelsestilgang, ofte i kombination med en teknisk undersøgelsestilgang (testning) – til en dannet helhed. Se Feilberg & Maul (2019).

Udvikling af kvalitativ forskningsmetodologi og videnskabelighed
Kvalitative forskningsmetodologi udvikles via eksistentiel-fænomenologiske perspektiver på ontologi og metodologi. Se Feilberg (2012, 2014), Feilberg, Norlyk og Keller (2018).

Bidrager til udviklingen af nuanceret og metodologisk reflekteret Videnskabelig kultur og habitus via eksistentiel- og hermeneutisk fænomenologi (Heidegger, Merleau-Ponty, Gadamer, Ricoeur) samt Habermas' erkendelsesinteresser. Se Feilberg (2014), Feilberg og Maul (2019).

Teoriudvikling med inspiration fra filosofi, psykoanalyse og kritisk teori
Eksistentiel fænomenologisk grundlagsteori (ontologi) kombineres via moderat eklekticisme med teorier fra Bion (psykoanalysen), Habermas & Negt (kritisk teori) samt Bourdieu. Dette skaber et unikt udgangspunkt for at tematisere forskellige aspekter af de komplekse problemstillinger, som belyses i forskningen.

 

Initiativtager til og koordinator for forskernetværket Forum for eksistentiel fænomenologi (www.livsverden.dk). Forum for eksistentiel fænomenologi er et tværdisciplinært netværk af praktikere og forskere, som anvender eksistentiel-fænomenologisk grundlagsteori, og som publicerer om dette. Forummet er grundlagt i 2010.

Emneord

  • Psykologi
  • Problembaseret Læring
  • Pædagogik og Læring

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler