Personlig profil

Forskningsprofil

Mit speciale er dialogfilosofi og pædagogisk filosofi knyttet til professionsforskning i et eksistentiel-fænomenologisk og filosofisk-herneneutisk perspektiv. Inden for de seneste år er dette perspektiv udvidet til også at arbejde med væredygtighed (som den eksistentielle dimension ved bæredygtighed) og forholdet mellem Sundhed og Kultur via et begreb om 'eksistentiel sundhed', som jeg har udviklet. Dette sundhedsbegreb knyttes særlig til det æstetiske og filosofiske erfaringsrum (og til naturforbundethed). På Aalborg Universitetshospital, og på andre hospitaler og hospice anvender man i dag et særligt undringsværksted og dialogmodel Undringskompasset til at dels fremme en sådan eksistentiel sundhed dels også en faglighed blandt omsorgsprofessionelle til at finde sprog og arbejde med den eksistentielle sundhedskommunikation SOM en æstetisk og filosofisk praksis. Således er begrebet og professionen "hospice- og hospitalsfilosof' og den undringsbårne samtales betydning i sundhedssektoren noget, som jeg og nogle af phd.-studerende har forsket i og selv praktiseret i forskellige sammenhænge. 

Via særlig en undringens fænomenologi og undringsfilosofi udvikler eller uddyber jeg discipliner som filosofisk vejledningspraksis, facilitering af sokratiske dialoggrupper og såkaldte 'undringsværksteder'. Inden for aktionsforskning har jeg dertil udviklet et begreb om 'sokratisk og fænomenologisk aktionsforkning'. Inden for innovationsforskning har jeg udviklet et nyt begreb om 'eksistentiel og undrings-dreven innovation'. Og inden for professionsforskning - relationsprofessioner - begreber som 'humanistisk og eksistentiel resiliens' set i lyset af den de-humanisering af uddannelse, velfærds- og sundsektoren, der har fundet sted i løbet af de sidste to årtiers neoliberalime og New Public Management. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Filosofi
 • Vejledningens og samtalens filosofi og filosofiske vejledningsformer
 • Undringens fænomenologi og idéhistorie
 • Praksiskundskaber i sokratiske samtale- og undringsfællesskaber
 • Eksistentiel fænomenologi og filosofisk hermeneutik
 • Fænomenologisk-hermeneutisk aktions- og kvalitativforskning
 • Filosofisk Dialog- og kommunikationsfilosofi
 • øko-dannelse
 • eksistentiel sundhed
 • Kommunikation og Informatik
 • Digital dannelse og humanitet og humaniora i en digitaliseret verden
 • Humanistisk og eksistentiel resiliens i organisatorisk læring og dannelse
 • Interpersonal kommunikation og Åben Dialog-former
 • Undrings- og visdoms-dreven innovation i offentlige organisationer
 • Samtaletræning og samtaleanalyse på fænomenologisk grund
 • Pædagogik og Læring
 • Universitetspædagogisk filosofi
 • Eksistenspædagogik og undringsbaserede dannelsesprocesser i højere uddannelse og professionsudvikling
 • Udvikling af praktisk-etisk dømmekraft i relationsprofessioner
 • Forskningspoetik og professionsforskning i et eksistentielt og kreativitets perspektiv

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.