Personlig profil

Forskningsprofil

Søren Frimann er Ph.d. i organisationskommunikation og lektor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet. Hans forskning falder inden for ledelsesudvikling, organisatorisk læring, aktionsforskning og aktionslæring. Han har arbejdet med forskningsprojekter inden for områderne organisationsudvikling, organisatoriske læreprocesser, lederudvikling, kommunikation, dialog, coaching og samskabelse.

Administrativ profil

Sektionsleder, sektion D.

Tidligere forskningsgruppeleder for Processer og Læring i Organisation (POLO)

Tidligere leder af Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi (ELF)

Tidligere næstformand i samarbejdsudvalget, S.U.

Undervisningsprofil

Ledelsesudvikling, læring i ledelse, aktionsforskning, aktionslæring, organisatorisk læring, videnskabsteori, kvalitativ metode, organisationskommunikation, coaching, dialog, samskabelse.   

Emneord

  • Kommunikation og Informatik
  • Organisatorisk læring
  • Ledelse
  • Organisationskommunikation
  • Diskurs
  • Kommunikation
  • Aktionsforskning
  • Organisationspsykologi
  • Aktionslæring

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.