Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er uddannet kulturforsker fra Københavns Universitet og har tidligere været ansat som postdoc ved både Københavns Universitet og Stockholms Universitet. I min forskning undersøger jeg, hvilke fremtidsforestillinger klodens nuværende klima- og miljøproblemer afføder. Det gør jeg med udgangspunkt i mange forskellige typer kommunikation, idet jeg bredt interesserer mig for, hvordan bl.a. politiske partier, kommuner, virksomheder, organisationer, journalister og medier beskriver fremtiden. Særlig stor interesse nærer jeg dog for de fremtidige verdener, som kommer til syne i populærkulturen. Jeg er således ekspert i litteratur og film, der behandler klimakrisen - også kaldet klimafiktion eller cli-fi. En ekspertise, der over et årti har udmøntet sig i en række videnskabelige artikler samt i monografien Climate Fiction and Cultural Analysis. A New Perspective on Life in the Anthropocene (Routledge, 2020).

Sideløbende med min forskning er jeg en ivrig foredragsholder, debattør og kommentator af politiske og kulturelle problemstillinger. Bl.a. er jeg forfatter til debatbøgerne Frihed, lighed og bæredygtighed. En kritik af det liberale Danmark (Forlaget Findes, 2020) og Grænseløshedens kultur. Et opgør med udmattelse, hastighed og håbløshed i klimakrisens tidsalder (Informations forlag, 2016). I 2018 tog jeg sammen med Jens Friis Lund og Stefan Gaarsmand Jacobsen initiativ til Forskernes Klimaopråb, der blev underskrevet af mere end 300 danske forskere og trykt på forsiden af Politiken. Opråbet modtog Hal Kochs demokratipris (2018) for at skabe fornyet opmærksomhed omkring klimaspørgsmålets rolle i dansk politik. I februar 2021 var jeg blandt initiativtagerne til et nyt forskeropråb. Dette opråb blev underskrevet af mere end 700 forskere og igen trykt på forsiden af Politiken. 

Undervisningsprofil

Jeg underviser og vejleder på et bredt udsnit af undervisningsforløbene på kommunikationsuddannelsen. Det gælder 'Kommunikationsprodukter' på 1. semester, 'Videnskabsteori' og 'Skriftlig kommunikation og retorik i praksis' på 4. semester, 'Kultur og værdier' på 5. semester, 'Markedskommunikation, medier og offentlighed' på 6. semester og 'Forandring og intervention gennem kommunikation' på 8. semester. Derudover underviser jeg også i klimapsykologi på psykologiuddannelsen.  

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler