Personlig profil

Forskningsprofil

Gitte Søgaard forsker primært i danske og europæiske selskabs- og koncernretlige emner.

Inden for koncernretten har hun navnlig beskæftiget sig med koncernselskabsretten, og herunder især spørgsmålet om forholdet mellem koncerninteressen og det enkelte selskabs interesse både i en dansk og en europæisk kontekst.

Inden for det selskabsretlige område behandler hun en bred vifte af aktuelle emner, og herunder også særligt problemstillinger i tilknytning til selskabsledelse, ledelsesstrukturer og ledelsesansvar i en dansk og en europæisk kontekst.

Derudover beskæftiger hun sig med en bredere vifte af erhvervsjuridiske problemstillinger af betydning for danske selskaber som fx whistleblower-regler og regler om screening af udenlandske investeringer (FDI-reglerne), og herunder også emner med særligt fokus på virksomheders grænseoverskridende aktiviteter.

Gitte Søgaard har varetaget hvervet som formand i ph.d.-bedømmelsesudvalg.

 

Undervisningsprofil

Gitte Søgaard underviser i selskabs- og koncernretlige fag på både grundlæggende og videregående niveau. 

Aktuelt er Gitte Søgaard fagansvarlig for fagene Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Videregående selskabsret og Masterclass: Juridisk formidling og publicering.

Gitte Søgaard er vejleder på både bacheloropgaver og kandidatspecialer på både erhvervsjura-, jura- og revisorkandidatuddannelserne.

Administrativ profil

Gitte Søgaard har været menigt medlem (2013-2019) og formand (2019-2020) for studienævnet på revisorkandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet. Endvidere har hun været stedfortræder for studienævnsformand og studieleder på revisorkandidatuddannelsen (2017-2018).

Hun har tillige erfaring med arbejdet i meritankenævn.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., cand.jur., HD-A

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler