Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg har siden 1995 forsket i anvendelse af musikterapi i behandling af personer med psykiatriske problemstillinger. Denne forskning er primært klinisk forskning gennemført i Musikterapeutisk Forskningscenter i Psykiatrien (MUFiP). MUFiP har eksisteret siden 1994 og er et samarbejde mellem Institut for Kommunikation og Psykologi og Aalborg Universtietshospital Psykiatrien.
Fokus i min forskning har bl.a. omhandlet behandling af tilstande som depression, personlighedsforstyrrelse mm.
Aktuelt undersøges patienters oplevelse af udbytte af behandling for depression. Betydning af den terapeutiske alliance i musikterapi, mentalisering i musikterapi mm.

Administrativ profil

Jeg har været medarbejder repræsentant i samarbejdsudvalget på Institut for Kommunikation og Psykologi (IKP) siden 2011. I 2023 blev jeg desuden arbejdsmiljørepræsentant i netop oprettede Samarbejds-og miljøudvalg (SAU). Jeg er desuden medlem af samarbejds-og arbejdsmiljøgruppen for ansatte på IKP der er placeret i Musikkens Hus.

Jeg er siden 2021 administrativ leder af MUFiP.

Undervisningsprofil

Jeg har undervist på bachelore- og kandidatdelen Musikterapiuddannelsen siden 1995 og fra 2011 på kurser for Ph.d. specialsering i musikterapi.

Bachelor: Musikterapiteori og forskning II på 6 semester. Projektvejledning på 5 og 6 semester. Klinisk GruppeMusikterapi færdigheder (KGMF) på 5 og 6 semester. Uviklingspsykologi 3. semester.

Kandidat: Musikterapiteori og terapiteori på 7. semester. Formidling 9. semester og specialevejledning 10. semester.

Ph.d. vejledning siden 2011.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Mentaliseringsbaseret psykoterapi, Psykoterapi, 1-årigt uddannelsesforløb i mentaliseringsbaseret psykoterapi med teori og supervision 2014

29 jan. 20145 dec. 2014

Dimissionsdato: 5 dec. 2014

Ph.d. musikterapi, Ph.d., Ph.d.

Dimissionsdato: 19 sep. 2001

Musikterapi, Kandidat, Kandidat i musikterapi

1 sep. 19891 mar. 1994

Dimissionsdato: 1 mar. 1994

Sygeplejerske, Sygeplejerske, Sygeplejerske, Københavns amts sygehusvæsens centralskole i Herlev

Dimissionsdato: 23 sep. 1984

Emneord

  • Musikterapi
  • Musikterapi
  • Psykiatri
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Mentalisering
  • Sundhedsteknologi
  • HumanSensing

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.