Personlig profil

Undervisningsprofil

Mit undervisningsansvar ligger hovedsageligt men ikke udelukkende i modulerne Akademisk og filosofisk introduktionskursus (1. semester), Etik (1. semester), Miljøfilosofi (4. semester) og Bæredygtighedsfilosofi (8.-9. semester). Herudover er jeg koordinator for praksissemestret (9. semester) og for specialesemestret, hvor jeg også fungerer som specialevejleder for en del studerende.

Forskningsprofil

Jeg arbejder med fokus på miljø- og dyrefilosofi og og sundhedsfilosofi og er interesseret i disse felter bredt. Indenfor miljø- og dyrefilosofi er jeg særligt interesseret i etiske problemstillinger i forhold til det ”non-humane” – i.e. dyr, miljø, liv-som-sådan. Jeg er filosofisk interesseret i en række konkrete praksisser så som landbrugets dyrehold, re-wilding, jagt, dyreadfærdsforskning og meget mere. Samtidig arbejder jeg inden for den sundhedsfilosofien med især bioetik, ’human enhancement’, genetisk diagnostik og manipulation, sygdomsdefintioner, menneskelighed, livskvalitet/’det gode liv’, retfærdighed og kommodificering af sundhed og sundhedsydelser.   

Administrativ profil

Medlem af Akademisk Råd for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (2016- )

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 14 - Livet i havet
 • Verdensmål 15 - Livet på land

Emneord

 • Filosofi
 • Praktisk etik
 • Bioetik
 • Sundhedsfilosofi
 • Dyreetik
 • Anvendt filosofi
 • Dyrevelfærd
 • Miljøetik
 • Miljøfilosofi
 • Biomedicin
 • Bioetik
 • Medicin
 • Bioetik
 • Sundhedsfilosofi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Sundhedsfilosofi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.