Personlig profil

Forskningsprofil

Hanne Mette Ochsner Ridder er professor i musikterapi, forskningsgruppeleder, og leder af den internationale ph.d.-specialicering i musikterapi. Hun underviser i bl.a. musikterapiteori og -forskning, vejleder musikterapistuderendes PBL-projekter og superviserer dem når de er i praktik. Herudover forsker hun i hvordan musik kan indgå i samvær, behandling og aktivitet i demensomsorgen, og hvordan musikterapeuter kan støtte medarbejdere i at anvende personafstemte musikalske interaktioner (PAMI) i den daglige pleje- og omsorg.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Emneord

 • Musikterapi
 • demens
 • gerontologi
 • neurokognitive forstyrrelser
 • musikterapiteori og -forskning
 • sang og stemme
 • improvisation og kreative udtryk
 • psykosociale metoder i demensomsorgen

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.