Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er lektor i Musikterapi, Aalborg University, delt forskningsgruppeleder, og leder af forskningsformidlingen på Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi, AAU www.cedomus.aau.dk

Jeg forsker i interaktioner og relationsdannelse, primært i musikterapi hos mennesker med autisme, men også inden for demensområdet og familiesamspil. Min primære forskningsmetode er induktiv videoanalyse med fokus på at gøre tavs praksisviden eksplicit. 

Undervisningsprofil

Jeg underviser på Bachelor- og Kandidatuddannelserne i Musikterapi, AAU. Jeg underviser bl.a. i musikpsykologi, musikterapiteori og -forskning, kvalitative metoder og videoobservation. Desuden vejleder jeg vores studerendes PBL-projekter inkl. kandidatspecialer, og superviserer de studerende i interterapi eller når de er i praktik.

Ph.d.-vejledning

Jeg har vejledt ph.d. studerende siden 2010 og deltaget i diverse ph.d. bedømmelseskomiteer på AAU og Internationalt. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

2årigt supervisionsuddannelse under Psykoterapiuddannelserne, Region Nordjylland, Psykiatrien

Dimissionsdato: 3 dec. 2010

Ph.d. i Musikterapi, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 19 jun. 2002

4årig eksistentiel krops- og psykoterapeutuddannelse

Dimissionsdato: 15 dec. 1994

Kandidat i Musikterapi, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 3 maj 1988

Emneord

 • Musikterapi
 • børne- og ungdomsklienter
 • interaktionsteori
 • musikterapipraksis
 • musikterapiteori
 • spilleregler
 • tidlig musikalsk udvikling

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.