Personlig profil

Emneord

 • Erhverv, kultur og kommunikation
 • corporate communication
 • Metafor og virksomhedsretorik
 • organisationskultur
 • diskursanalyse
 • køn og ledelse
 • Sociale medier
 • Diskurs og samfund
 • bioteknologi og diskurs
 • køn, ledelse og diskurs
 • organisationer og diskurs
 • medier og diskurs
 • Ledelse og Organisation

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.