Personlig profil

Forskningsprofil

Hvordan finder dialog, deltagelse og inddragelse sted, når vi kommunikerer inden for områder som miljø/klima, politik og sundhed? Hvilke muligheder, begrænsninger og dilemmaer skal vi være opmærksomme på? Det beskæftiger jeg mig med på baggrund af viden inden for kommunikationsteori, filosofi, diskursanalyse og mediestudier. De seneste år har jeg især været optaget af politisk kommunikation og af spørgsmål om dialog, involvering og demokratiske processer i den grønne omstilling.

Emneord

  • Kommunikation og Informatik
  • Discourse studies
  • Politisk kommunikation og offentlighed
  • health communication
  • multimodal discourse analysis
  • Medieret organisationskommunikation
  • Environmental communication
  • Citizen engagement

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.