Personlig profil

Forskningsprofil

Hans-Peter Y. Qvist er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og udpeget som Sapere Aude forskningsleder af Danmarks Frie Forskningsfond. Hans primære forskningsinteresser er civilsamfundssociologi, migration og integration samt sociodemografi. Hans metodologiske tilgang omfatter teoridrevne empiriske analyser af kvantitative data med fokus på at kombinere survey- og administrative registerdata.

Hans-Peter Y. Qvists Sapere Aude projekt afdækker foreningsdeltagelse blandt børn af indvandrere i Vesteuropa og undersøger om det kan være en vej til at styrke deres integration. For mere information om projektet; se: https://dff.dk/ansog/stottet-forskning/forskningsledere/dff-forskningsledere-2024/hans-peter-yogachandiran-qvist

Hans-Peter Y. Qvists forskning er bredt anerkendt og er blevet publiceret i prestigefyldte tidsskrifter inden for sociologi og økonomi, herunder European Sociological Review og Scandinavian Journal of Economics. Hans arbejde inden for migration og integration har også opnået stor opmærksomhed og er offentliggjort i førende tidsskrifter indenfor området som International Migration Review og Ethnic and Racial Studies. Derudover er hans bidrag til civilsamfundssociologi fremhævet i førende tidsskrifter indenfor det område, herunder Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly og Journal of Civil Society

Hans-Peter Y. Qvist fungerer som medlem af redaktionen for Dansk Sociologi, det førende tidsskrift for sociologi i Danmark. Derudover er han en efterspurgt fagfællebedømmer for prestigefyldte internationale tidsskrifter, herunder Social Forces, European Sociological Review og Social Networks.

Undervisningsprofil

Hans-Peter Y. Qvist underviser på sociologiuddannelsen. På bacheloruddannelsen underviser han primært på kurserne "Social differentiering og social handling i sociologisk analyse" og "Kvantitativ metode og statistik". På kandidatuddannelsen underviser han primært på valgfagene "Civilsamfund og sociale bevægelser" og "Avanceret kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien".

Derudover vejleder han semesterprojekter, bachelorprojekter og specialer efter behov. Derudover er han beskikket censor i det sociologiske censorkorps.

Administrativ profil

Hans-Peter er suppleant til studiennævnet på sociologiuddannelsen og digitaliseringsambasadør på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

  • Arbejde og Arbejdsmarked
  • Sociologi og Sociale forhold
  • Økonomi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler