Personlig profil

Forskningsprofil

Izhar Mithal Jiskani er en underviser og tværfaglig forsker med en passion for bæredygtighed. Hans nuværende forskning fokuserer på konsekvensanalyse inden for minedrift, idet han især understreger minedriftens rolle i at lette energiomstillingen for at imødegå klimaændringer. Han sigter mod at fremme positive forandringer i mineindustrien og arbejde hen imod en fremtid, hvor minedriftspraksis ikke kun er økonomisk levedygtig, men også socialt ansvarlig og miljømæssigt bæredygtig.

Før sin nuværende forskerstilling fungerede han som afdelingsleder for minedrift og mineralressourcer ved National University of Sciences and Technology (NUST) i Pakistan. Han har officiel anerkendelse fra Pakistans Higher Education Commission som godkendt ph.d.-vejleder. Hans akademiske engagement strækker sig til forskellige aktiviteter, såsom at fungere som censor og fagekspert for ph.d.- og kandidatafhandlinger og deltage i forskellige universitetsservices og rådgiverroller.

Hans videnskabelige bidrag omfatter en række roller, fra associeret redaktør til anmelder. Desuden prioriterer han videnspredning gennem inviterede foredrag og seminarer, idet han mener, at uddannelse og bevidsthed er afgørende for at skabe en bæredygtig fremtid.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD, Green & Climate-Smart Mining

12 sep. 201816 jun. 2021

Dimissionsdato: 16 jun. 2021

Eksterne ansættelser

Head of Department (Mining and Mineral Resources), National University of Sciences and Technology Pakistan

1 mar. 202330 jun. 2023

Assistant Professor, National University of Sciences and Technology Pakistan

20 sep. 202130 jun. 2023

Emneord

  • Miljø
  • Grøn minedrift
  • Klima smart minedrift
  • Energi
  • Udvinding af kritiske mineraler

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.