• Musikkens Plads 1

  9000 Aalborg

  Danmark

 • Musikkens Plads 1, 11

  9000 Aalborg

  Danmark

1988 …2023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsprofil

Fra 1981 - 1995 forskede jeg primært i uddannelse af musikterapeuter (hvordan skabe en integreret identitet for kandidater der skulle arbejde med målgrupper med mange forskellige problemer og udfordringer). Denne gren af min forskning lever videre i et bogprojekt hvor jeg sammen med to kolleger arbejder på en bog om musikterapiuddannelsen i Aalborg - set i perspektiv til andre europæiske musikterapiuddannelser. Siden 1995 har jeg primært forsket i musikterapi i psykiatrien og anvendt både kvalitative og kvantitative metoder. For øjeblikket er jeg projektleder for en landsdækkende randomiseret, dobbelt-blindt RCT undersøgelse af musikterapiens virkning på skizofrenipatienters negative symptomer. Dette projekt er støttet af TRYG fonden med 3 millioner kr.

Jeg er også involveret i et projekt der undersøger effekten af musiklytning via lydpude for patienter med depression og svære søvnforstyrrelser.

Emneord

 • Musikterapi
 • relationsmusikterapi
 • musikterapisupervision
 • musikterapeutidentitet
 • musikterapipraksis/psykiatri
 • lytteattituder
 • modoverføringsforhold
 • musikterapi med patienter med skizofreni
 • musik mod søvn/depression

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.