Personlig profil

Forskningsprofil

Iva Ridjan Skov er lektor i energiplanlægning og fremtidens energi systemer på Aalborg Universitet. Hun skrev Ph.D. omkring integration af electrofuels i vedvarende energisystemer. 

Hendes forskning omhandler energiplanlægning af 100% vedvarende energisystemer med fokus på transportsektoren. Der lægges vægt på udvikling af nye brændstoffer, der kan medvirke til at nedbringe brugen af fossile brændstoffer i sektoren og for at muliggøre integration af andre vedvarende energikilder i energisystemet. Hun forsker i Smart Energy System med specifikt fokus på brændstofløsninger til transport som f.eks. brændstoffer og power-til-gas og power-til-liquid-teknologier.

Hun leder i øjeblikket adskillige WP'er i forskellige PtX- og CCU-projekter, der undersøger PtX-jet-fuel (e-jet)-veje og markedspotentiale, systemintegration af spildvarme i et power-to-methanol-anlæg, produktionspotentialet for PtX-brændstoffer, havneberedskabsniveauer for overgang til PtX-brændstoffer og CO2-import/eksport. Hun forsker også i, hvordan man kan skabe et bæredygtigt fremtidigt vedvarende energisystem med den lavest mulige klimarisiko.

Hun er medlem af PtX External Reference Group og medlem af det kroatiske ingeniørakademi. Hun har modtaget to prestigefyldte priser, EliteForsk rejselegat i 2014 og prisen for bedste forskningsprojekt for Solid Oxide Electrolysis for Grid Balancing-projektet.

Hun er programkoordinator for kandidatuddannelsen Sustainable Cities på Aalborg Universitet.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

Eksterne ansættelser

Bestyrelsensmedlem, PlanEnergi

Emneord

  • Energi
  • PtX
  • e-fuels
  • power-to-x
  • Energisystemanalyse
  • sektor coupling

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.