Personlig profil

Forskningsprofil

Skrøbelighed (frailty og ældre),ældre , forebyggelse, rehabilitering og genoptræning, borgerinddragelse, interventionsudvikling, afprøvning og evaluering

Evidensbaseret forskning og evidensbaseret praksis

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Adjunktpædagogikum

Dimissionsdato: 15 feb. 2019

Sundhedsvidenskab, Ph.d, Skrøbelighed hos akut indlagte ældre medicinske patienter- Identifikation, betydning og konsekvenser af skrøbelighed ved hospitalsudskrivelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dimissionsdato: 20 jan. 2017

Eksterne ansættelser

Forsknings- og Udviklingsansvarlig, Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning

1 nov. 2021 → …

Forskningsansvarlig, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aaborg Universitetshospital

1 feb. 200031 okt. 2021

Emneord

  • Folkesundhedsvidenskab
  • Frail older; User Involvement; Ageing; Rehabiltation;Training; Evidence-based Research; Evidence-based practice

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.