Personlig profil

Emneord

  • Kommunikation og Informatik
  • Medieforskning
  • Erhverv, kultur og kommunikation
  • Kultur- og medieteori

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler