Personlig profil

Forskningsprofil

Forskningsområder inden for capacity building

 • Organisatorisk og professionel læring
 • Kreativitet og æstetisk viden i sociale læreprocesser
 • Organisatorisk æstetik, materialitet og de fysiske omgivelsers betydning for læreprocesser
 • Praksisfaglighed
 • Uddannelsesforskning i et organisatorisk læringsperspektiv
 • Evaluering i og af æstetiske, kreative og legende processer

Forskningspraksis

 • Aktionsforskning med fokus på læring
 • Værkstedet som metode for erfaringsopbyggende organisering af relationer og processer
 • Evaluering som en (sam-)skabende reflekterende praksis
 • Leg og kunst som erfaringsåbnende virkemidler i samskabende forskningsprocesser

Undervisningsprofil

Uddannelser

 • Master i læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign (KREA)
 • Kandidatuddannelsen i læring og forandringsprocesser (LFP)
 • Gæsteforelæser på masteruddannelsen i læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi (LOOP)
 • Gæsteforelæser på masteruddannelsen i læreprocesser med specialisering i pædagogisk ledelse (MPL)

Undervisningsområder

 • Kreativitet og innovation
 • Æstetiske dimensioner af viden og læreprocesser
 • Videnskabsteori og metode i feltet kreativitet, æstetiske læreprocesser og innovation
 • Evaluering i feltet kreativitet, æstetiske læreprocesser og innovation
 • Legende tilgange til læring
 • Socio-kulturel læringsteori
 • Organisatorisk æstetik og materialitet
 • Krops- og sansefilosofi og -sociologi
 • Aktionsforskning og eksperimenterende skabelse af empiri
 • Undervisningseksperimentering

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Ledelse og Organisation
 • Capacity Building
 • Samskabelse
 • Evaluering og reflekterende praksis
 • Organistorisk æstetik
 • Uddannelse
 • Uddannelseskulturer
 • Uddannelsesudvikling
 • Pædagogik og Læring
 • Kreativitet
 • Innovation
 • Æstetisk læring
 • Kunst og læring
 • Krop, sanser og erkendelse

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.