Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg forsker i Natural Language Processing (NLP) og Kunstig Intelligens (AI). Min forskning er præget af et tværfagligt perspektiv på NLP, med fokus på potentialet for impact i samfundet. I 2022 blev jeg tildelt en Semper Ardens: Accelerate bevilling på 5 mio. kr. fra Carlsbergfondet, som finansierer tre ph.d.-studerende og en treårig postdoc. Mine vigtigste bidrag til mit felt er at inkorporere sproglig information i NLP, herunder store sprogmodeller (LLM'er), og at forbedre tilstanden for ressourcesvage sprog. Min nuværende indsats fokuserer på at bygge bro imellem NLP-forskningen og den virkelige verden, herunder uddannelsesområdet (finansieret af en Villum Synergy-bevilling på 3 mio. kr.) og sundhedssektoren.
Jeg er medlem af Det Unge Akademi, DUA, under Det Kongelige Danske Videnskabernes Akademi. Jeg fokuserer på at levere undervisning af høj kvalitet med en høj grad af interaktivitet og at knytte teori til praksis. Det har resulteret i, at jeg i 2021 blev valgt af de studerende på vores institut som Årets Underviser. Jeg engagerer mig aktivt i at deltage i den offentlige debat der relaterer til NLP-forskning, AI i undervisning, og rollen som ung forsker i academia.

 

I øjeblikket vejleder jeg de følgende talenterede forskningsspirer:

Ph.d.-studerende:

Postdocs:

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Emneord

  • Datalogi
  • sprogteknologi
  • NLP
  • Natural Language Processing
  • Kunstig Intelligens (AI)

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler