Personlig profil

Emneord

  • Miljø
  • behandling af vand, spildevand, slam
  • Biologisk rensning af spildevand, drikkevand, jord og luft
  • procesmæssig design af afløbssystemer
  • processer i afløbsledninger for spildevand
  • udledning og effekt af forurenende stoffer fra kloakerede oplande og veje under regn

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.