Personlig profil

Forskningsprofil

I am currently a full professor for Geoinformatics and Earth Observation at Aalborg University (AAU), Denmark in which I started as Assistant Professor in 2016.

My academic career started with a PhD journey in 2008 at the University of Vienna (UniVie) focusing on simulation of land use/cover changes dynamics and defended my dissertation in April 2011 with excellence. My dissertation was awarded by Springer for publication as an outstanding PhD thesis. After my PhD, I continued my research career as a postdoc researcher at the Univie until 2012. Meanwhile, I served as a consultant at the United Nations office in Vienna as a Geoinformatics expert and share my expertise with experts, end-users and global disaster managers. Then, I started a postdoctoral researcher position at the Heidelberg University from April 2012 and was granted an Alexander von Humboldt fellowship until 2015. Thereafter, I continued as a senior scientist at GIScience research group, Heidelberg University until March 2016 before joining AAU.  

My research interest spans from the integration of geographical/earth observation/citizen observation data into computational models/approaches for modelling the present and futuristic state of complex phenomena e.g., land use change, natural hazards and climate change impacts on nature and society. I apply geographical/statistical models, agent-based modelling, as well as (geo)machine learning models. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
 • Verdensmål 2 - Stop sult
 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet
 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 14 - Livet i havet
 • Verdensmål 15 - Livet på land
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.