Personlig profil

Forskningsprofil

(For English, see below):

Lektor, ph.d. i Folkeret, Menneskerettigheder og Asyl

Primære forsknings- og undervisningsområder: Folkeret, menneskerettigheder, statsforfatningsret, flygtninge- og udlændingeret

Forskningsnetværk:

1. Research Group on Global and Transnational Law, Juridisk Institut Aalborg Universitet. Stifter, med-leder.

2. MIX -  SSH Center for Displacement, Migration and Integration (styregruppemedlem)  

3. Nordic Institute for Migration (board member)

4. Netværk for menneskerettighedsforskere (tværfagligt), Dansk Institut for Menneskerettigheder. Initiativtager og medstifter.

5. Global Refugee Studies (tværfagligt), Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet København.

 

(For Danish, see above):

Associate Professor, Ph.D. (Dr.), in Public International Law, Human Rights and Asylum

Primary research and teaching fields: Public international law, human rights, constitutional law, refugee and migration law.

Research networks:

1. Research Group on Global and Transnational Law, Department of Law, Aalborg University. Founding member, co-manager.

2. MIX -  SSH Center for Displacement, Migration and Integration (member of Steering Group)  

3. Nordic Institute for Migration (board member)

4. Network for Human Rights Rights researchers (multi-disciplinary), Danish Institute for Human Rights. Co-founder.

5. Global Refugee Studies (multi-disciplinary), Department of Politics and Society, Aalborg University Copenhagen.

 

Undervisningsprofil

Primære forsknings- og undervisningsområder: Folkeret, menneskerettigheder, statsforfatningsret, flygtninge- og udlændingeret 

Inkorporerer løbende PBL og digitale undervisningsmetoder.

Fag (se i øvrigt Curriculum Vitae - Undervisningsportfolio):

1. "Folkeret og Grundrettigheder" (2. sem. 10 ECTS)

2. "Forvaltningsret" forelæsning (3. semester, 10 ECTS). Gæsteforelæser. 

3. “International organizations and international law seen in a refugee perspective” (“International refugee protection”), (5 ECTS). Masterprogrammet, Global Refugee Studies, KGS, AAU København.

4. Udlændingeret (specialiseringsfag, kandidatuddannelsen, 10 ECTS)

5. "International Refugee Law" (specialiseringsfag, kandidatuddannelsen, 10 ECTS) 

6. "International Human Righs Law" (specialiseringsfag, kandidatuddannelsen, 10 ECTS)

7. "Public International Law" (specialiseringsfag, kandidatuddannelsen, 10 ECTS)

8. "Studiegruppe i Menneskerettigheder": Frivilligt forum for mindre gruppe af max. 15 studerende med særlig interesse i menneskerettigheder og folkeret. 4x2 timer over emnerne København-erklæringen om den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; økonomiske, sociale og kulturelle menneskerettigheder; menneskerettigheder under pres?; og menneskehandel. Brug af særlig læsemetode (guidet fælleslæsning) af juridiske tekster på dansk og engelsk, styret diskussion og gæsteoptræden af menneskerettighedseksperter. Styrkelse af de studerendes kendskab til og anvendelse af juridisk metode ift. folkeret og menneskerettigheder.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Jura, Ph.d, Flygtningebeskyttelse i dansk ret- med fokus på inklusionspraksis, Aarhus University

Dimissionsdato: 10 mar. 2012

Jura, Cand. jur., Impunitet- En menneskeretlig problemstilling. En undersøgelse af årsager til og virkninger af den manglende retsforfølgning i Guatemala., Aarhus University

Dimissionsdato: 30 jun. 1998

Eksterne ansættelser

Board Member , Nordic Institute for Migration

2023 → …

Advisory Board medlem, Act for Life

2022 → …

Landsbestyrelsesmedlem, Folkekirkens Nødhjælp - Dan Church Aid - Act Allicance

20162024

Medlem og Næstformand, Bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder , Dansk Institut for Menneskerettigheder

20132021

Medlem af Flygtningenævnet, Flygtningenævnet

20132017

Videnskabelig Assistent + ph.d- stipendiat

20062011

Protection Officer (Geneva, Kosovo, Pakistan, Ireland), United Nations High Commissioner for Reugees (UNHCR)

19992005

Refugee Officer, Amnesty International International Office London

19981999

Emneord

 • Jura
 • Folkeret
 • Menneskerettigheder
 • Udlændingeret
 • Asylafgørelser
 • Flygtningeret

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.