Personlig profil

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD, Livsstil, boform og ressourceforbrug

Dimissionsdato: 19 dec. 2001

Civilingeniør, Byfornyelse på Indre Vesterbro - karrévis eller spredt indsats?, Technical University of Denmark

Dimissionsdato: 1 aug. 1990

Eksterne ansættelser

Danmarks Tekniske Universitet

20032006

Danmarks Tekniske Universitet

20012002

Danmarks Tekniske Universitet

19911997

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.