Billede af Kasper Jørgensen
20182024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsprofil

Kasper Jørgensen er kriminolog og ph.d.-stipendiat ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Kaspers ph.d.-projekt undersøger virkningerne af straffelovens § 236, der omfatter forskellige former for forbud og tilsyn med seksualforbrydere dømt for overgreb mod børn.

Kasper forsker herudover i virkningerne af en række retsfølger, såsom pålæg af sagsomkostninger i straffesager, og i den generelle udvikling i strafferetten.

Et gennemgående tema i Kaspers forskning er således strafferetten, virkningerne af strafferetlige elementer, og hvordan disse strafferetlige elementer forgrener sig til andre retsområder.

Kompetencer: Kriminologi; Retssociologi; 'Sociology of Law'

Fagområder: Strafferet; Menneskerettigheder; 'Sex Offenders Laws'; Sagsomkostninger; Sagsbehandlingstider; 'Punishment & Society'; Formel/uformel straf; 'Socio-Legal Methods'

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Eksterne ansættelser

Medlem af arbejdsgruppe for ny model for opkrævning af sagsomkostninger i straffesager, Justitsministeriet

jun. 2022 → …

Emneord

 • Jura
 • Menneskerettigheder
 • Strafferet
 • 'Sex Offender Laws'
 • Retssociologi
 • Sociology of Law
 • Socio-Legal Methods
 • Sagsbehandlingstider
 • Sagsomkostninger
 • Formel/Uformel Straf

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.