Personlig profil

Forskningsprofil

Forsker i tidskultur og social konstruktion af tid; følelser og hverdagsliv; identitet og fortællinger; døden og tabsoplevelser; samt problembaseret læring.

Undervisningsprofil

Underviser, semesterkoordinator og vejleder på  bachelor- og kandiatuddannelsen i Sociologi.

Underviser i kultur, identitet og hverdagsliv, emotionssociologi, dødens sociologi, kritisk sociologi, kvalitative metoder, samt videnskabsteori og forskningsdesign. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.scient.soc (cum laude), ”En kurator for livsværket - hvordan dødsarbejdere bidrager til at bevare, beskytte og viderebringe den døendes identitet”

Dimissionsdato: 29 sep. 2016

Emneord

 • Sociologi og Sociale forhold
 • Temporalitet
 • Emotioner
 • Hverdagsliv
 • Identitet
 • Kultur
 • Tabsoplevelser
 • Kvalitative metoder
 • Problembaseret Læring
 • Uddannelse

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler