Personlig profil

Forskningsprofil

Min forskning er centreret om bolig, hverdagsliv og forbrug ud fra et klima- og energiperspektiv. Jeg undersøger forskelle i husholdningernes forbrugspraksis og forklarer disse forskelle ud fra et praksisteoretisk perspektiv, der understreger vigtigheden af rutiner og tekniske infrastrukturer. Min forskning dokumenterer, at den sociale organisering af hverdagen betyder mindst lige så meget for boligernes energiforbrug som bygningers og apparaters tekniske energieffektivitet. Jeg forsker også i, hvordan nye teknologier som private solcelleanlæg og smart home styring af lys, apparater og varme påvirker hverdagen og energiforbruget. Jeg er en hyppig foredragsholder ved nationale og internationale arrangementer og har været projektleder for en lang række forskningsprojekter finansieret af europæiske og danske forskningsråd.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Emneord

 • Energi
 • Hverdagspraksis og energiforbrug
 • husholdningers energiforbrug
 • Bæredygtigt hverdagsliv
 • Bolig og Forbrug
 • Bæredygtig omstilling

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.