Personlig profil

Forskningsprofil

Kim Haugbølle yder myndighedsrådgivning til danske myndigheder, underviser kandidatstuderende på universitetet og praktikere uden for universitetet samt udvikler forskningsbaseret viden for at forbedre det byggede miljø. Han har forfattet eller været medforfatter til mere end 250 publikationer om bygherrens rolle med fokus på innovation, indkøb, totaløkonomi (LCC) og bæredygtigt byggeri. Kim Haugbølle er en erfaren forfatter af publikationer, der dækker en bred vifte af populærvidenskabelige og forskningsfaglige udgivelser på både dansk og engelsk.

Undervisningsprofil

Kims primære interesser er innovation og procesudvikling. I særdeleshed fokuserer han på forhold vedr. bygherrens rolle, totaløkonomi og bæredygtighed, herunder er han stærkt involveret i certificeringsordningen DGNB og ansvarlig for udviklingen af værktøjet LCCbyg til beregning af bygningers totaløkonomi. Kim er teoretisk set bredt forankret i en socio-teknisk tradition og arbejder med såvel kvalitative som kvantitative metoder. Af eksempler på tidligere vejledte afgangsprojekter og censoropgaver kan nævnes:
– Implementering af bæredygtige tiltag i en offentlig bygherreorganisation
– Innovationspartnerskaber som driver for en bæredygtig omstilling af byggeriets sociotekniske system
– Innovation og videnledelsesssystemer i Rockwool
– Videndeling i rådgivende ingeniørvirksomhed
– Innovation og teknologiplatforme i industrivirksomhed
- Digitaliseringsstrategi i rådgivende ingeniørvirksomhed
- Byggeriets værdikæde i opbrud - arkitektvirksomheders strategier og positionering
- Dataintegration på tværs af digitale værktøjer i designpraksis

Administrativ profil

Kim Haugbølle er medlem af den internationale byggeforskerorganisation CIB. Siden 2020 har han været medlem af CIB's Programme Committee og fra 2022 formand for Programme Committee samt medlem af bestyrelsen for CIB på vegne af BUILD, Aalborg Universitet.

Kim Haugbølle var i 2011 med til at stifte den nordiske forening for forskning i byggeledelse og byggeøkonomi CREON (Construction Researchers on Economics and Organisation Network in the Nordic region). Han er medlem af bestyrelsen og kasserer for foreningen.

Kim har i 2014-22 været medlem af BFI-systemets Faggruppe 45 for system- og teknologiudvikling, serviceudvikling og facility management samt byggeledelse. I perioden 2017-22 har han været formand for Faggruppe 45.

Kim Haugbølle har i perioden 2017-20 været medlem af Akademisk Råd ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENG) ved Aalborg Universitet. Han har tidligere været medlem af Akademisk Råd ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) i perioden 2008-16

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Technical University of Denmark

19931997

Civilingeniør (cand.polyt. B), Technical University of Denmark

19841993

Exam.art., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

19881990

Eksterne ansættelser

Sekretariatsleder, Byggeriets Udviklingsråd (Danish Building Development Council)

19972000

Ph.d.-studerende, Technical University of Denmark

19931997

Emneord

  • Byggeri
  • ledelse/styring af byggeprocesser
  • teknologiledelse
  • totaløkonomi
  • økonomisk styring af byggeprojekter

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.