Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er professor i organisationsstudier ved Malmö Universitet og ekstern lektor ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Jeg er leder af forskningsmiljøet Organisationsstudier på Institut for Urbane Studier. Min specifikke forskningsprofil er bygget op omkring historiefortællinger, etik, magt og læring. Jeg arbejder ud fra 1) Arendts politiske filosofi, særligt relationerne mellem fortællinger, rum, natalitet og materielle praksisser samt relationerne mellem tænkning, handling og vurdering, 2) Foucault magtbegreb, hans metoder genealogi og arkæologi samt hans sene etiske skrifter om selv-praksisser, og 3) Benjamins filosofi vedrørende relationerne mellem rum, historiefortælling og materialitet. Jeg er pt engageret i at udvikle en ”jordens etik” (a terrestrial ethics) og udvikler i den forbindelse begreber og metoder til at anskue problemstillinger om bæredygtighed i organisationer. Dette omfatter nye former for ledelsesudvikling, metoder til forandringsledelse, bæredygtige organisering og problem-baseret læring. Jeg har tidligere været leder på Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser, været studieleder på Master in Public Governance og har været ansvarlig for at udvikle bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring og Master in Public Governance. Jeg underviser på cand.merc. organisation og strategi, HA, Master in Public Governance samt HDO. Jeg har et forskningsnetværk over hele verden. Det omfatter forskere i USA, Europa, Australien, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England, Colombia, Sydafrika og Brasilien.

Eksterne ansættelser

Professor, Malmö University

1 nov. 202031 dec. 2035

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.