Personlig profil

Forskningsprofil

Har speciel interesse for bevægelses- og idrætspædagogik, og hvordan bevægelse og fysik aktivitet kan implementeres i fx skoleregi eller i forbindelse med stillesidende aktiviteter som gaming/ esport.

Desuden har jeg interesse i andre fomer for idrætsaktiviteter, end dem der dyrkes i traditionelle idræts-/ sportsforenigner. Som eksempler på alternative bevægelsesformer er fx aktiviteter beskrevet som leg, kropslige aktivitetet udført i forbindelse med undervisning i skoleregi eller som livsstilsidræt i form af fx parkour, streetbaskeball og skateboarding.

Endelig har jeg også interesse i uddannelses- og undervisningsudvikling, og har forskningserfaring med forskelige didaktiske/ pædagogiske modeller, der kan være med til at fremme elever og studerendes motivation for læring og deres engagement i og med undervisningen.

 

Undervisningsprofil

Underviser på både bachelor- og kandidatuddannelsen i idræt. Undervisningsaktiviteterne er dels modul/ kursus-undervisning, hvor jeg har ansvaret over en række moduler/ kurser, samt vejledning, som strækker sig fra 1. semester idrætsbachelor til kandidatspecialer.

Moduler/ kurser jeg har ansvar for:

 • Introduktion til problembaseret læring og videnskabsteori (1. sem BA)
 • Motivation til idræt og fysisk aktivitet for sundhedsfremme (6. sem BA)
 • Idrættens forskellige målgrupper (1. sem KA)

Underviser desuden også på flg. moduler/ kurser

 • Identitet og kultur i livsstilsidræt

Ph.d.-vejledning

Har erfaring med at vejlede Ph.d. studerende indenfor områderne kreativitet i boldspil og bevægelse i esport.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Hvad har børns leg og naturvidenskabelige metoder med hinanden at gøre?, Danmarks Pædagogiske Universitet

20012005

Dimissionsdato: 7 jun. 2005

Adjunktpædagogikum

okt. 2011feb. 2013

Psykologi, Sidefag

19951998

Cand. Scient, biokemi

sep. 1984jan. 1993

Emneord

 • Idrætsvidenskab
 • livsstilsidræt
 • Bevægelse i klasserummet
 • Pædagogik og Læring
 • Idrætspædagogik
 • Teori-praksis læring
 • Idræts- og bevægelsesdidaktik
 • Problembaseret Læring

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.