Lenette Aalling

Kommunikationsrådgiver, Kommunikationsspecialist

 • A.C. Meyers Vænge 15, A, 2-4-111

  2450 København SV

  Danmark

1991 …2023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Administrativ profil

Lenette Aalling driver rådgivningstjenesten skimmel.dk på vegne af Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og BUILD, Aalborg Universitet. Hun er også medforfatter og redaktør på diverse videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer.

SBi-anvisning Skimmelsvampe i bygninger – renovering
Anvisningen komplementerer bind 1, SBi-anvisning 274.
Ekstern bevilling fra Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond.

* Medforfatter, informationssøgning og redaktør.
* Mødeleder og oplægsholder på følgegruppemøder.
* Projektledelse.
* Afholdelse af kurser i SBi-anvisningerne om skimmelsvampe i bygninger (efter offentliggørelse).

skimmel.dk rådgivningstjeneste og videnscenter
Videnskabeligt baseret og tværfagligt videnscenter med rådgivningstjeneste (siden 2008) og flerårige forskningsprogrammer med diverse forskningsprojekter (siden 2013).
Ekstern bevilling fra Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond.

* Besvarer henvendelser på telefon og e-mail.
* Forskningsformidling til den brede befolkning og journalister.
* Informationssøgning om videnskabelig og professionel viden og løsninger ang. skimmelvækst, fugt i bygninger, indeklima og bygningsfysik.
* Indhold på websitet.
* Kommunikation på sociale medier.
* Teknisk administration af websitet.
* Videnskabelig formidling om rådgivningstjenesten på konferencer som ISIAQ Healthy Buildings Europe Conference.
* Praksisnær forskningsformidling til beboere og professionelle på messer, mv.
* Projektleder af rådgivningstjenesten (projektøkonomi, bemanding, eksterne konsulenter).

* Endagskonferencer med præsentationer fra forskere om relevante forskningsprojekter til et bredere publikum i byggebranchen.
* Årsrapport med faglig afrapportering og årsregnskab for mere end 15 forskningsprojekter.
* Styregruppemøder.
* Projektøkonomi for forskningsprogrammerne, dvs. månedlig opfølgning på estimerede og registrerede timer og forbrugsomkostninger.

Forskningsgrupperne ’Skimmelsvampe og uønskede stoffer’ og ’Bygningsfysik’
* Kommunikationsrådgivning, redigering og korrekturlæsning når forskerne kommunikerer om skimmelsvampe, fugt i bygninger, indeklima, bygningsfysik og byggematerialer.
* Kvalificering af forskningsprojekter og videnskabelig kommunikation med praksisnær eksempler fra skimmel.dk rådgivningstjenesten.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Kommunikation og Informatik
 • Kommunikation
 • Forskningsformidling
 • Informationstjeneste
 • Rådgivningstjeneste
 • Content marketing
 • Intern kommunikation
 • websites
 • Sociale medier
 • Kommunikationskampagner
 • Employee advocacy
 • Medieovervågning
 • Social listening
 • Analytics
 • Effektmåling
 • Knowledge management
 • Informationsarkitektur
 • Informationssystemer
 • informationssøgning
 • ITIL
 • Redigering og korrekturlæsning
 • Ledelse og Organisation
 • Projektledelse
 • Byggeri
 • Skimmelsvampe
 • Indeklima
 • Fugt
 • Luftfugtighed
 • Energifattigdom
 • Energieffektivitet
 • Renovering

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.